Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020  mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
 E-POST-ADRESSE:
<her skulle du se Drivhusets epostadresse>

GRIP GRIEG!

Én dags musikkverksted med data og internett basert på Griegs musikk

Periode: Høsten 2007
Målgruppe: 5. - 10. klassetrinn
Antall elever pr. verksted: max 25
Rom: dataklasserom med 1 maskin pr. elev
Utstyr: hodetelefoner til elevene (Drivhuset kan evt. låne ut noen ekstra).


Drivhusets team: Grip Grieg ledes av duoen Båndvidda, Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth. De lager konserter, lydskulpturer og musikkverksteder og har lang erfaring som musikere og komponister bl.a. for Rikskonsertene.

Dagsplan

08.00 Opprigg av høyttalere og sjekk av maskinpark på skolens data-rom

Fra første time:
Musikk-introduksjon

Musikkverksted.no – en introduksjon
Informere om Grieg og G-konk
Elevene oppretter egne profiler

Gruppe 1 får innføring i DSP
• Gruppe 2 får innføring i Hurtigmikseren

Egenarbeid med veiledning fram til storefri (midttime)
Storefri

Etter storefri:
Felles spørsmålsrunde, vise eksempler på skjerm.
Gjøre komposisjonene ferdig.
Laste opp resultater fra hver enkelt elev på musikkverksted.no

Avslutning/konsert med Båndvidda

Dagsplanen tilpasses den enkelte skoles timeplan og ringetider.

GRIP GRIEG arrangeres av Drivhuset med støtte fra GRIEG07 og i samarbeid med prosjektet musikkverksted.no - et nytt nettsted for kreative musikkverksteder laget av kulturbyrået Mesen og med samarbeidspartenere som Rikskonsertene, Musikk i skolen, Norsk Komponistforening, Norsk kulturskoleråd m.fl.
Eksempel på en vill GRIEGMIX laget i hurtigmikseren