BEIERBRUAS BARN
- en kreativ dag i Oskar Braatens verden ved Beierbrua - 10 grupper er med i dagene 2/2 - 13/2-09:

Det starter ved Hønse-Lovisas Hus. Gruppen møter Anne Mette Hegdahl som tar klassen med på historisk vandring til «Hjemmet» – murgården der Oskar Braathen vokste opp – og til spinneriet og veveriet ved Beierbrua. Hvordan var barndommen og livet på disse stedene for ca. 100 år siden? Elevene blir aktive deltakere i fortelling ved hjelp av rollespill. Så går alle til Biermannsgården der Drivhuset inviterer til kreative verksteder med bilder og musikk. Bildeverkstedet ledes av kunstner Torun Katarina Linge som har lang erfaring som inspirator for både unge og voksne. Her blir det utvikling av skisser og ideer til gjennomføring i større format. Biermannsgårdens stue er full av sjeldne instrumenter og her leder Jon Halvor Bjørnseth an i komponering og improvisering. I begge verkstedene jobber elevene med å forme sine egne uttrykk basert på inntrykk og historier fra området. Dette blir praktisk erfaring med å kommunisere på andre måter enn med ord - her brukes farger, klanger, form og dramatikk. Det hele avsluttes med dagens utstilling og konsert i stua. Både lydopptak og bilder legges ut her. Øverst på denne siden ser du 10 vinduer fra "murgården", der hvert vindu er en inngang til å få oppleve resultatene fra én av de 10 gruppene som deltar. Dersom din maskin ikke kan vise Flash-animasjonen kan du i stedet bruke følgende linker:
2/2 Bjølsen, 3/2 Seterbråten, 4/2 Lilleaker, 5/2 Vestli 7A+B, 6/2 Vestli 7 C+A
9/2 Høybråten, 10/2 Kampen, 11/2 Trasop(a), 12/2 Trasop(b), 13/2 Maridalen


Hvordan finne fram? (se kart) ta trikk 11, 12 eller 13 til holdeplassen Biermannsgt. og gå østover mot elven/Sagene skole så kommer dere rett på Hønse-Lovisas hus. Husk å be elevene tå på seg varme klær til en time utendørs.
Vi anbefaler også at dere gjør unna inndelingen i male-gruppe ( 12 elever) og musikkgruppe(resten) på forhånd.


Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020 mob. 48867467
 
Finn oss på kartet


Biermannsgården - DrivhusetHønse-Lovisas Hus - Sagene Central


Torun instruerer
mer om Torun og "Sareptas krukke"


RAPPORT fra Drivhuset til DKS (PDF-fil)

Prosjektet Beierbruas Barn er en del av Den Kulturelle Skolesekken i Oslo