Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020 mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974

E-POST:

BIERMANNSGÅRDEN - Drivhusets egen arena
Drivhuset holder til i Biermannsgården , Maridalsveien 78. De to stuene er vår arena for musikkverksteder og småkonserter, mens husets mange rom gir øvingsmuligheter for musikere i Drivhusets nettverk. Huset ble så tidlig som 1856 en stiftelse for barn og unge og har tidligere rommet både skole, arbeidsstuer, fritidshjem, barnehage og fortellerteater. Med Drivhuset i Biermannsgården skal det fortsatt være aktiviteter for barn og ungdom. Den kulturelle skolesekken i Oslo har bestilt flere versjoner av verkstedet Mølla Skrammelan, samt produksjonen Beierbruas Barn som er et samarbeid mellom Sagene Central v. Anne Mette Hegdahl i Hønse-Lovisas Hus, og Torun Katarina Linge / Sareptas Krukke.

Utleie av lokaler
Biermannsgårdens stuer kan også leies for eksterne arrangementer - gjerne noe som har med barn å gjøre - barnedåp, bursdager, Halloween-party, konfirmasjon etc.
Huset har noen begrensninger mht til antall mennesker (max. 35) og hvor lenge man kan spille musikk på kvelden /natten.
Ta kontakt for nærmere informasjon tlf. 22351020 eller send epost til
jonhalvor<alfakrøll>musikkverksted.no

Finn oss på kartet