Velkommen til Hurtigmikseren! ... slik gjør du

Rask remiks, og lydforming på nett.
Mens Hurtigmikseren spiller kan du putte inn nye lyder, endre hastighet, volum, spille baklengs, klippe lydens start og sluttpunkter og fade lydene inn og ut. Du kan fylle mikser-vinduet med mange slags lyder, og selv om de liger oppå hverandre spiller de likevel. Lyder som ligger høyt oppe på siden spiller mest i venstre høyttaler mens lyder som ligger langt nede på siden spiller mest i høyre høyttaler. Dersom en lyd varer lenger enn det mikserveinduet gjør så utvider komposisjonen seg automatisk. Resultatet kan du lagre lokalt på harddisk, minnepinne eller mp3-spiller, eller laste opp på din profil i Musikkverksted.no.


Slik ser standarversjonen ut.
Det finnes også andre spesialversjoner klikk HER for en oversikt.

1. PUTT INN LYD:
Dra en lyd inn inn i mikseren enten fra ikonene øverst eller fra menyene til venstre.
a) Fra Ikonene øverst på siden: Dra en av figurene øverst på siden ned og slipp i miksevinduet.
(om du bruker en av spesialversjone kan det være andre slags bilder og ikoner, men det virker på samme måten)Figuren blir nå til en firkant som viser lydbølgene:

Klikk på startknappen for å høre lyden.
Klikk i farta... Man kan også putte inn flere lyder mens avspillingen er i gang ved å gjøre et enkeltklikk på en av figurene/ikonene. Lyden vil da havne der hvor markøren var når du klikket.

b) Fra lyd-menyer på venstre side
Du kan også putte inn lyder fra menyene til venstre. Et enkelt-klikk vil gjøre at lyden havner der hvor markøren er i øyeblikket. Dra-og-slipp plasserer lyden der du selv vil.

LYD-MENYER:
1. I øverste meny skal du se alle dine egne lyder som du tidligere har lastet opp til nettstedet musikkverksted.no. Dersom denne menyen er tom er det kanskje fordi du ikke er logget inn eller ennå ikke har lastet opp noen lyder.
2. I midterste meny skal det komme LYDBANK - felles bank for råmateriale for komponering. ( ikke i orden ennå )
3. I nederste meny kan du laste opp lyder fra din egen datamaskin. Klikk på «legg til» og finn deretter lydfilen på din egen maskin. Etterpå ligger lyden klar i menyen og kan puttes inn i mikseren ved klikk eller dra-og-slipp. Du kan bruke lydfiler av typen mp3, wav eller aif.
SLIK FORANDRER DU LYDENE:


LYDKONTROLLENE PÅ SELVE LYDFILEN:
1. Start- og stopppunkter – dra for å endre start og stopppunkt
2. Volum – dra oppover for å øke lydstyrken og ned for å dempe
3. FADE – dra høyre/venstre for å styre grad av inn- og ut-toning av lyden. En mørkere skygge viser hvordan volumkurven blir.
4. Hastighet – trinnløs endring av avspillingshastigheten ved å dra til venstre/høyre. Når lyden blir kortere spiller den rasker og samtidig lysere, lengere lyd gir saktere og også mørkere avspilling.
5. Baklengs – et enkelt klikk i denne ruten endrer avspillingsretning... forlengs / baklengsSlette – markér lyden og trykk «Del» (du kan også dra lyden tilbake ut over venstre kant og slippe den)
Flytte – klikk og dra med HØYRE museknapp (to tilleggstaster på MAC)
Kopiere – markér lyden og trykk Ctrl-C. Pek deretter på det sted i mikseren der du ønsker at kopien skal plasseres og trykk Ctrl-V. (Prøv å legge samme lyd helt øverst og nederst i bildet med bittelitt forskjellig start-tidspunkt så får man et utvidet stereo-bilde.)


KONTROLLER FOR HELE MIKSEREN


Start, Stopp, Loop, Reset
1) starter avspillingen
2) stopper avspillingen
(snarvei: mellomromstast fungerer som start/stopp)
3) «loop on» mikseren spiller alt omigjen og omigjen
4) «loop off» avspillingen stopper når den når slutten

5) «reset» fjerner alle lyder fra mikseren og stiller alle kontroller slik som ved oppstarten.Angre, Spol tilbake, Trim

1) Angre forrige handling (kan huske 20 handlinger bakover)
2) Gjenopprett forrige handling likevel (angre på angringen)
3) Spol tilbake til start. Markøren hopper til starten.

4) Trim – krymper mikservinduet slik at man fjerner evt. stillhet etter siste lyd. Nyttig når man først har hatt lange lyder slik at komposisjonen har blitt veldig lang, men så har fjernet en del lyder slik at det blir for mye stilllhet på slutten.Hastighet (master)
Her stilles den totale avspillingshastigheten for hele mikseren. Når du lagrer vil også lyden bli lagret med den hastigheten du har satt her.Zoom lyder. (master) her stiller du utseende på lydfilene – hvor «tykk» hver lyd er i vinduet – vertikal zoom. Ved å gjøre dem smale kan du lettere få oversikt over hvilke lyder som ligger hvor slik at de ikke dekker over hverandre. Ønsker du å se nøye på lydbølgene og på alle kontrollene på hver lydfil øker du verdien.Volum (master) – her stilles lydstyrken for hele mikseren. Dersom mange sterke lyder spiller samtidig kan summen av lydene bli for sterk slik at forvrengt lyd oppstår. I så fall er det praktisk å dempe volume på denne hovedkontrollen (master) i stedet for å dempe hver enkelt lyd. Passelig lydvolum uten vreng er når det slår ut til ca. 90% av maksimalt på de sterkeste partiene. Dersom hele musikken ligger veldig svakt – under 20 % volum så blir lydkvaliteten dårlig. Denne kontrollen bestemmer lydstyrken når hele miksen lagres til en fil. , og er ikke det samme som lyttevolum for høyttaler/hodetelefon.ZOOM / OVERSIKT: Vinduet nederst til høyre er et oversiktsvindu over hele komposisjonen. De to røde firkantene angir grensen for hvilket område som er synlig i mikservinduet. Dra dem tett sammen for å zoome inn på en liten detalj, eller helt fra hverandre for å se hele komposisjonen på en gang.TEKNISK:
Hurtigmikseren kjører i JVM og spiller som en plug-in i en vanlig nettleser som f.eks. Firefox, Internet Explorer, eller Safari (Mac). Dersom maskinen din ikke har JAVA må du installere det først – last ned gratis fra: www.java.com

Hvem lager Hurtigmikseren?
Programmering:
Kjetil S. Matheussen
Design:
Stig Nøstdahl Andersen
Integrering i musikkverksted.no:
Geir-Arne Brevik (Mesén)
Idéer og skisser: Drivhuset v. Jon Halvor Bjørnseth og Isak Anderssen og NOTAM v. Jøran Rudi + råd fra Jon Helge Sætre og Eldar Skjørten

Musikkverksted.no og Hurtigmikser er i en pilot-fase, og vi setter pris på tilbakemeldinger – bruk siden:

http://musikkverksted.no/kontakt/

Det er lurt å logge seg inn eller evt. opprette sin egen profil før man åpner Hurtigmikseren.

Klikk på ikonet for Hurtigmikser nede til høyre og så kommer mikseren i et eget vindu.
Lykke til! Jon Halvor Bjørnseth, Drivhuset