Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020 mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
E-POST-ADRESSE:
<her skulle du se Drivhusets epostadresse>

ORDLYD 08 Hauge / Tveitt
- finn musikken i teksten
- la tonene fortelle
- grenseløs skaperkraft i stramme tøyler


Kreative verksteder med ordkunst og lydkunst, dikt og musikk
med utgangspunkt i dikteren
Olav H. Hauge og komponisten Geir Tveitt.
På hver skole arbeider en prosjektgruppe med elever aktivt sammen med Drivhusets team: forfatter Sigmund Løvåsen, pianist Jon Helge Sætre og verkstedsleder Jon Halvor Bjørnseth
Sammen lager man en unik konsert/forestilling for de andre elevene på skolen og som også en felles presentasjon på nett.
Høsten 2008 har prosjektet vært på
Bogstad, Tonsenhagen og Vassbonn skoler.
Presentasjon av
skoleverkstedene


Olav H. Hauge og Geir Tveitt

PRØV Å MIKSE ORD OG LYD PÅ DIREKTEN: HaugeTveittMix

Sluttrapport som PDF-fil

Bakgrunn
I 2008 er det hundreårsfeiring av to av landets største skapende kunstnere med et bredt spekter av arrangementer og tiltak gjennom juileumsåret. Drivhuset har gjort en lang rekke kreative verksteder som samarbeidsprosjekter mellom skoleelever og et profesjonelt team av kunstnere/musikere. I tillegg er Drivhuset sentral i utviklingen av et nytt nettsted for kreative prosjekter: musikkverksted.no, som knyttes opp til stadig nye kreative verksteder. Det passet derfor veldig fint at Hauge-Tveitt-jublieet inviterte til samarbeid om gjennomføring av kreative verksteder skoler i 2008 og at Kulturrådet ga støtte til gjennomføring.

Frem med de skapende krefter
Målsettingen med Drivhusets verkstedsarbeid er alltid å få igang samarbeid mellom aktive kunstnere og unge folk. Det starter med øvelser, leker, spill og improvisasjon som både samler gruppas konsentrasjon og får i gang fantasien. Rytmer, toner og ord fra Hauge og Tveitt brukes allerede i denne fasen. Deretter følger selvstendig skapende arbeid i mindre grupper, før man samles og deler resultater med hverandre og setter ulike biter sammen til en større helhet. Å arbeide frem mot en konsert eller innspilling gir spenning og fremdrift i prosessen.
Spesielt for prosjektet ORDLYD 08 blir igangsettingen av kreativt arbeid i to ulike uttrykk – musikk og digital lydbehandling på den ene siden og ordkunst, dikt og poesi på den andre siden. Begge uttrykk samles i en fremføring der både akustisk og elektronisk musikk fremføres live, og også teksten inngår enten som opplesning, som ferdig innlest lydopptak, eller som fremvisning som tekst på skjerm. Det hele dokumenteres med lyd- og bilde-opptak som publiseres på musikkverksted.no


ORDLYD 08 – praktiske detaljer og timeplan:
Deltakere: 2 klasser på mellom- eller ungdomstrinnet, fra 45 til maks 60 elever.
Elevene deles inn i en ORD-gjeng og en LYD-gjeng.
Publikum: Alle skolens elever (eller alle på mellom- og/eller ungdoms-trinnet)

Team: Sigmund Løvåsen - forfatter
Jon Helge Sætre - pianist og høgskulelektor
Jon Halvor Bjørnsethverkstedsleder
Fra skolen:
Musikklærer for elevene på trinnet
Norsk-lærer for elevene på trinnet


Samarbeid med lærere – utveksling av erfaring

Drivhuset ønsker å bruke lærerne som viktige personer i prosjektet. Det viktigste med skolens kontaktlærere er ikke hvilken fagbakgrunn de har, men at det er personer som ønsker å jobbe kreativt med elevene, og at skolene frigjør arbeidstid for disse lærerne slik at de kan følge prosjektarbeidet uforstyrret. Hensikten er å sikre mulighetene for kompetanseutveksling slik at erfaringer med tverrfaglig prosjektarbeid som metode og tema Hauge ogTveitt spesielt, skal utvide skolens faglige og kunstneriske ”verktøykasse”.Drivhuset ønsker å gjøre det mer sannsynlig at lignende prosjekter med fremføring, konsert og nettpublisering kan gjøres også uten et team på besøk.

Dag 1:

07:30 – 08:30 Team gjør opprigg av utstyr, klargjøring av lokaler + planlegging

08:30 – 09:00 AnslagBegge klasser. Minikonsert med paralleller til Hauge og Tveitt, og dialog med deltakerne. Eksempler på det å velge materiale fra ord, assosiasjoner og lyder fra deltakerne.

09:15 – 10:00 Start-verksted for ORD-gjeng og LYD-gjeng i separate rom. Hvordan man bruker et valgt materiale og skaper gjentagelse, variasjon, utvikling, brudd, flere samtidige stemmer, og andre grep. Mange av begrepene er felles for ORD- og LYD-gjengene. Praktisk utprøving av prinsippene underveis.
Ca. kl. 10:00
SMÅGRUPPERbåde innenfor ORD-gjen og LYD-gjeng deles elevene i smågrupper på 5-7 elever som får ulike oppgaver. Oppgaven er en utfordring til selvstendig kreativt arbeid utifra noen ord, noen gitte toner eller konkrete lydopptak. Smågruppene får også ulike instrumenter eller verktøy til rådighet. På LYD-siden deles det i en instrumentgruppe pluss en data-gruppe. Også ORD-folkene kan skrive med tanke på ulike medier – opplesning, plakater, tekst på skjerm el. lign.

11:45 – 12:30 Verkstedsarbeidet fortsetter i små, eller mellomstore grupper

12:45 – 13:30 Oppsummering for ORD- og LYD-gjeng hver for seg. Presentasjoner av dagens resultater og idéer til sammenslåing eller rekkefølge på elementer i en større helhet.

13:45 – 14:30 TEAM-treff med utveksling av erfaringer og skriving av kjøreplan .


Dag 2:

08:15 – 8:30 Team: klargjøring av lokaler og instrumenter

08:30 – 09:30 SamlingORD- og LYD-gjeng samles hver for seg – oppgaver gis om ferdiggjøring og evt. øve på sammenkobling og fremføring.

09:45 – 11:00 FELLES PRØVER ORD-gjeng og LYD-gjeng i konsertsal. Alle deltakere og innslag plasseres i tid og rom i forhold til en kjøreplan. Så mange gjennomkjøringer som man rekker.

11:00 – 11:45 spisepause

11:45 – 12:15 ORD-gjeng og LYD-gjeng stiller opp til konsert, publikum inn

12:15 – 13:00 KONSERT for resten av skolen. Konserten varer fra 25 til 45 minutter avhengig av materialet som er skapt i prosessen.

13:00 – 13:30 Oppsummering av erfaringer med elevene og skolens lærere.

ca. 13:45 rydding, nedrigg og utbæring av utstyr

ca. 20:00 publisering av lyd , bilder, ord og toner på musikkverksted.no


Prosjektdagene kan med fordel plasseres på to etterfølgende dager. Da kan instrumenter og materialer stå klare til innsats neste dag og det blir lettere for alle involverte å huske hva som var avtalt.

Drivhuset, 2008

Jon Halvor Bjørnseth

Ordlyd gjennomføres med støtte fra
Norsk Kulturråd og
Hauge-Tveitt-jublieet i 2008Sigmund Løvåsen

Jon Helge Sætre


Jon Halvor Bjørnseth

Drivhuset

Snarveier til konsertopptakene:
Bogstad 17/9-2008:
1. Fanfare - Gul Ulv
2. Jenter takler alt ... pernillemix ... Gutta er best
3. Luftmix - grovt timber - HHHH...Hest
4. Tettmiks_noe til felles_sluttstykke

Tonsenhagen 19/9-2008:
1. Spioing-gulokko-fanfare
2. Nattgråt, Valo Eguah, Skrekk
3. Friksjon Wind&waves, Fish-key-door
4. Finale Disas Dæs

Vassbonn skole:19/11-2008:
1. Fanfare
2. Stillhet-Draum-Data1-GulUlv
3. Kongroi - data - Kosta-Kast
4. Hesten-ChineseRock-Kongroi2-data3
5 Tordenvær