Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020 mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
E-POST-ADRESSE:
<her skulle du se Drivhusets epostadresse>D

Drivhuset med i Prøvekluten 2008 i Volda.

9. - 13.-juni deltok Drivhusets prosjekt KERAMUSIKK i programmet "prøvekluten" i regi av Høgskulen i Volda. Selv om KeraMusikk har vært ute som ferdig produksjon i skolesekken i Oslo (se rapport) , så var vi interessert i å utvikle både musikken, formidlingen og leireinstrumentene enda noen hakk. Keramiker Birte Kittilsen og musiker/verkstedsleder Jon Halvor Bjørnseth tok med seg både lydutstuyr, fersk leire og den uunnværlige extruder leirepresse og kjørte over fjellet til et regnvått Volda.

KERAMIKK-INSTRUMENT-VERKSTED:
BIRTE KITTILSEN
Birte Kittilsen (bilde)


MUSIKK-VERKSTED:
JON HALVOR BJØRNSETH

En av målsettingene var å utvide repertoaret av instrumenter som er lett å lage for elever når tiden er knap. STAVSPILL AV LEIRE var her en av idéene som vi ønsket å utvikle. Ved hjelp av Birte sin extruder kunne det presses ut bånd og firkantprofiler av ulike typerDrivhuset har tidligere laget enkle xylofoner og metallofoner, og Jon Halvor hadde med seg regneark som beregner lengden på massive stålstenger i forhold til tonehøyde i en temperert skala. Hvordan ville steingods-leiren forholde seg til disse tabellene? Ville forholds-tallene stemme slik at to lengder som i metall ga et kvintforhold fortsatt gi en kvint i leire?
eksempel på tabeller:

Dessuten krymper leire mellom 10 og 14% under tørk og brenning, noe som kompliserer regnestykkene enda mer.

Det ble også laget en del rør-instrumenter til spilling med håndflaten, der tanken er å lage et stativ/bord med dempet oppheng.

Brenningen som skjedde 11/6 ble også noe annereldes enn programmert slik at ovnen ikke fikk fullt så høy varme som planlagt - ca. 1000 grader. I ettertid har Birte brent sakene pånytt i sin egen ovn på 1280 grader, og det var artig å høre at tonehøyden steg betraktelig på bjeller, fløyter og staver

Takk til Høgskulen i Volda for fine dager med romslaig arbeidsplass, og hyggelige møteplasser med andre kreative folk.JH

LYDER:

DEMO-VERK fra Open Scene onsdag 11. juni sammen med alle "prøveklutane":
KERAMUSIKK-DEMO_110608UTPRØVING AV STAVSPILL ETTER BRENNING PÅ 1000 GRADER:
KERAMIKK-STAVSPILL-IMPRO-120608rør etter andre brenning - glassert topp