LYDPARKEN I BORRE 

- lydkunst og elektronisk musikk sammen med historieformidling 

I Borreparken sør for Horten ligger Nord-Europas største samling med storhauger fra jernalderen. Dette har gitt inspirasjon til å lage lydbilder som kommenterer og spinner videre på dagliglivet til menneskene som levde da haugene ble bygd, og deres gjøremål, tro og ritualer. Hva var deres forhold til lydene omkring dem? Hvilke lyder forbandt de med frykt? Hvilke lyder forbandt de med trygghet og tilhørighet? Det var et tøft liv de levde, og selv om vi i dag deler noe av deres lydverden, med naturlyder som sjøen, menneskestemmer, fuglekvitter og vind, var deres opplevelse og tolkning av lydene omkring dem en helt annen enn den vi har i dag i vårt "problemfrie" og tilrettelagte samfunn. I samarbeid med Midgardsenterets leder og arkeolog Terje Gansum har Drivhusets team jobbet med lydinnsamling, bearbeiding og ikke minst komponering av ny lyd og musikk.

Fem lydinstallasjoner er plassert rundt omkring gravhaugene i Borreparken (se kart). De lager lyd på ulike måter med hjelp fra publikum. Trekk i et tau,- dra i et sverd. Noen lyder kommer bare ved at du beveger deg i nærheten av installasjonene. 

SKOLESEKKEN: Den Kulturelle skolesekken i Horten har vært i dialog med Drivhuset igjennom hele prossessen og Lydparken er designet som en sammensatt opplevelse der oppdagelsestur i parken følges av et musikkvekrsted og live-konsert i Midgardsenteret med duoen BÅNDVIDDA.  Her får man tid til dialog om hvordan deltakerne opplever lydene, og om hvilke elementer de synes skal legges vekt på i konserten. Blir det jern-musikken fra sverd-boksen, skaldens stemme fra stubbene, hornklangen fra den store eika, eller ulvehylet fra buskene? Mulighetene er mange og deltakerne påvirker resultatet.

ÅPNING 25/6-06  Vestfoldfestspillene og Midgardsenteret gikk sammen om en stor familiedag i parken søndag 25.juni med konserter fra en stor scene, og mange aktiviteter for barn og familier. Det var artig å se hvordan Lydparken fungert også i en slik sammenheng, og det var mange som med stor nysgjerrighet tok turen rundt i installasjonen denne flotte sommerkvelden.

Musikk og lydbilder: Jon Halvor Bjørnseth / Bjarne Kvinnsland / Isak Anderssen
Konsept og installasjoner: Båndvidda - Isak Anderssen / Jon Halvor Bjørnseth
Konsertopplegg for skolesekken: BÅNDVIDDA  og  Drivhuset

MAX-programmering: Arve Voldsund og Asbjørn Flø
Produsert av Drivhuset - Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid

i samarbeid med NOTAM, Midgardsenteret og Vestfoldfestspillene
Støttet av Norsk Kulturråd og Norsk Komponistfond 

Takk til: 
#
Hans Johnny Hansen for smielyder, og for å ha smidd sverdet og laget boksen den står i
#
Sissel Morken Gullord for lur- og bukkehorn-lyder til "Ritene"
#
Arne Torp for stemme- og tekstmateriale til "Skalden"
#
Arve Voldsund for montering, feilsøking og nattarbeid
# Midgardsenteret generelt, og Terje Gansum sepsielt for inspirasjon og kunnskap


Jakob, 7år, trekker i sverd-boksen

Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020  mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
E-POST-ADRESSE: <her skulle du se Drivhusets epostadresse>

 

KART: (klikk)

VIDEOSNUTT