Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020  mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
E-POST-ADRESSE:

DRIVHUSET - stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid

Drivhuset skaper aktivt samarbeid mellom det profesjonelle musikkliv og musikkutdanning på alle nivåer:

# komposisjonsverksteder, improvisasjon, konserter og kreative prosjekter
   med vanlige instrumenter, elektronikk og data, skrot og skulptur, lydinstallasjoner 
# kreative verkstedsturnéer for Den kulturelle skolesekken
# åpne kurs, fagseminarer og praktiske musikkverksteder for lærere og musikere
# Biermannsgården - Drivhusets base på Sagene i Oslo

Drivhuset lager musikkverksteder der deltakerne i fellesskap skaper og fremfører musikk. Verkstedsarbeidet inneholder oppvarming, lek og øvelser for å få i gang gruppas fantasi og videre samarbeid i små og store grupper. I Drivhusets verksteder brukes både improvisasjon og det å lage avtaler og komponere musikk i fastere form. Resultatene spilles på konsert for et stort eller lite publikum, og det gjøres også lydopptak. Opptak av verkstedsmusikken brennes på CD eller legges ut på musikkverksted.no.

Drivhuset arrangerer mange typer kreative verksteder for eksempel Datalyd, med digital lybehandling og komponering på data og internett,  Instrumentoppfinneri der deltakerne selv finner opp og snekrer egne instrumenter og lydskulpturer, Skrammelan spilling på metall-ting som kakefat, gryter, bakeboller og lysestaker, Strengeverksted med én- og to-strengs instrumenter med kontaktmikrofon. Ofte kombineres bruk av ”rare” lydkilder med helt vanlige instrumenter fra skole, korps eller orkester. Bilder og video brukes også aktivt og i flere prosjekter samarbeider Drivhuset  med billedkunstnere, dansere eller forfattere.

Interaktive lydinstallasjoner og data-styring har også vært sentralt i flere Drivhus-prosjekter som Lydskattejakten i Oslo (Ultima), Klanggangen i Larvik, Rattleshake (Black Box) Lydparken i Borre, og LYDOKU i Østensjø bydel (Rikskonsertene). Duoen Båndvidda har gjenomført disse prosjektene med teknologisk bistand fra NOTAM.

Drivhuset har et nettverk av musikere, komponister og andre kunstnere og til hvert prosjekt settes det sammen et kunstnerisk team som leder arbeidet. Drivhuset samarbeider også med etablerte ensembler og orkestre og kan lage verksteder der orkestermusikere engasjeres i samarbeid med skoleelever.

Drivhuset starter ofte egne prosjekter men gjør også verksteder på bestilling fra Den Kulturelle Skolesekken, Rikskonsertene, og fra festivaler, fylker og kommuner, høgskoler, kulturskoler, korps og orkestre rundt om i landet.

Drivhuset har fra sommeren 2006 hatt sin base i Biermannsgården på Sagene i Oslo – en unik fredet bygning fra 1700-tallet  som passer ypperlig for små konserter og verksteder.

Musikkverksted på nett
Drivhuset er sentral i utviklingen av et nytt nettsted for kreativt musikkverkstedsarbeid i forhold til unge musikkinteresserte i skoler, kulturskoler og på fritiden. En pilotversjon av nettstedet vil i løpet av 2007 bli lagt ut på Drivhusets adresse musikkverksted.no.
Stedet har tre hovdfunksjoner
1) input: konkurranseinvitasjoner, artistintervjuer, oppgaver og eksempler
2) verktøy: både hurtiglydmikser for mp3filer, lydspill i flash og integrering med lydprogram som DSP fra NOTAM og linker til mange gratis programmer som Audacity og andre.
3) output: innlogging for personer og grupper med mulighet for opplasting av egen musikk som mp3-filer og presentasjon av eget arbeid med bilde og tekst.
Nettprosjektet ledes og programmeres av kulturbyrået Mesen og med nært samarbeid og støtte fra Rikskonsertene, Musikk i Skolen, Kulturskolerådet, Norsk Komponistforening, Kulturrådet m.fl.

DRIVHUSET stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid ble opprettet i 1998 og hadde i de tre første årene etalberingsstøtte fra Kulturrådet. Komponistenes vederlagsfond har også gitt bidrag til driften enkelte år – også for 2006/07. Stiftelsens eksistens har i hovedsak vært basert på gjennomføring av prosjekter og oppdrag med øremerkede midler. Det har så langt ikke vært faste ansatte i Drivhuset, og alle tilknyttede musikere og kunstnere engasjeres på prosjektbasis. Mange arbeidstimer blir også å regne som ubetalt idealistisk innsats. Stiftelsen har hatt kontinuerlig drift  og stigende aktivitet siden oppstarten i 1998 og har realisert godt over hundre små og store prosjekter.

 _________________________________________________________________

Verkstedene
Aktive deltakere som lager og spiller sin egen musikk sammen med profesjonelle ­ dette er kjernen i Drivhusets aktiviteter. Via øvelser og improvisasjon finner deltakerne sitt eget musikalske materiale. Med dette som utgangspunkt samarbeider alle om å forme et helhetlig musikkstykke. Verkstedet fullføres med en konsert, og dette stimulerer til ekstra innsats og konsentrasjon fra alle deltakere uansett alder og musikalske forkunnskaper. Deltakerne oppdager ofte at de kan og tør mer enn de på forhånd trodde. Musikere og komponister blir også inspirert av den direkte musikalske dialog som oppstår. For at flere skal få erfare musikkverkstedet som arbeidsform trengs praktisk trening og styrking av kompetanse blant musikere, musikk-pedagoger og vanlige lærere.

I januar 1998 ble Stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid opprettet. Ett år senere kunne stiftelsen invitere til innvielse av DRIVHUSET i Seilduksgt. 25 på Grünerløkka i Oslo. I 2006 har stiftelsen flyttet til Biermannsgården, Maridalsveien 78. De to stuene er en nye arena for musikkverksteder og småkonserter, mens husets mange rom gir øvingsmuligheter for musikere i Drivhusets nettverk. Huset ble så tidlig som 1856 en stiftelse for barn og unge og har tidligere rommet både skole, arbeidsstuer, fritidshjem, barnehage og fortellerteater. Med Drivhuset i Biermannsgården skal det fortsatt være aktiviteter for barn og ungdom. Den kulturelle skolesekken i Oslo har allerede bestilt verkstedet Mølla Skrammelan for våren 2007. Drivhuset får her en fin mulighet for å drive flere åpne musikkverksteder, lydprosjekter og konserter i egen regi. Stuene kan også leies for eksterne arrangører.

Drivhuset mottok etableringstøtte fra Norsk Kulturråd i årene 1999- 2001. Flere av Drivhusets prosjekter er også støttet av Fond for Lyd og Bilde, Norsk Musikkfond, Norsk Komponistfond og Fond for Utøvende Kunstnere. I 2003 og 2005 fikk Drivhuset dessuten støtte fra Komponistenes vederlagsfond. Drivhuset samarbeider også jevnlig med en rekke institusjoner.
TRENGER DU EN BESKRIVELSE AV DRIVHUSET? Her kan du laste ned et Word-dokument med flere avsnitt der man kan klippe ut så mye eller lite som man trenger.TRYKK HER!