Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020  mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
 E-POST-ADRESSE:
<her skulle du se Drivhusets epostadresse>

 

Hvordan gjorde Grieg det?

Grieg laget masse forskjellig musikk fra store orkesterverk til små enkle sanger. Hva slags tricks var det Gieg brukte som komponist? Finnes det noen typiske Grieg-knep som han brukte både i sanger, pianomusikk og konserter? Og hvor kom ideene hans fra? Hva var han opptatt av?  

Det er typisk Grieg å bruke …

Repetitisjon – mye gjentagelser er typisk for Grieg – er det en egen norsk stahet i dette som har forbindelse med folkemusikken?  

Motiver som varieres. Når en liten melodibit blir presentert flere ganger så skjer det på forskjellig måter. På den måten blir publikum vant til og ”lærer seg” melodien, samtidig som den forandrer seg såpass mye at det stadig skjer noe nytt. Det å variere et tema var både noe som Grieg lærte av tidligere komponister i Europa - de gamle mestere – men også noe som han fant igjen på en annen måte i den norske folkemusikken. Når en feleslått spilles kommer hver frase to ganger.   Hvordan kan vi gjøre det samme? 
A) med DSP: Velge en lyd som et motiv og lage mange varianter av den. 
B) med skrotorkesteret: La tre instrumenter samarbeide om et lite motiv. Gjenta dette på flere ulike måter , også med flere instrumenter.
C) med partiturgruppa – lage en liten figur som får lov til å gjenta seg på ulike måter. Minner det litt om tegneseriestriper?  

Stemninger og følelser – Grieg var en utpreget følsom fyr som hadde sans for å dyrke ulike stemninger og poetiske forestillinger – både vakre, vedmodige, og lette og lystige. På én måte var han typisk for kunstnere i sin tid som så på musikk som en kunstart som var sterkt beslektet med andre uttrykk som dikt, drama, billedkunst m.m.   Hvordan kan vi gjøre det samme? I alle tre grupper – snakk samme om hvilke assosiasjoner og stemninger musikken setter i gang – bli enige om hvilken stemning som skal være domminerende i hvert stykke. Kraftfull og pompøs? Lett, luftig og sprettent? Vedmodig vakkert?  

Tekst som utgangspunkt - Grieg ble veldig inspirert av diktere og dramatikere og laget flere av sine mest berømte verk med utgangspunkt i tekster. På noen måter kan det være enklere fordi man har en konkret ”bestilling” i å illustrere en situasjon i et skuespill eller et dikt. Henrik Ibsen – Peer Gynt. Arne Garborg – Haugtussa.

Kan vi også benytte tekst som utgangspunkt? En klassisker? En nålevende forfatter? En avistekst? Fantomet? Selvlaget tekst?

Tilbake til prosjektsiden for Skranevatnet