DATA-FORBEREDELSER

Lydverkstedet kommer til å bruke programmet DSP fra NOTAM. Dette programmet spiller ved hjelp av JAVA som er et tillegg til nettlesere som Explorer, Firefox , Safari m.fl. Dersom JAVA er installert kan man starte DSP direkte fra nettet, eller man kan laste ned en versjon som spiller "offline" slik at det virker også når man ikke er tilkoblet internett. Siden tiden er knapp når vi kommer til skolen ber vi skolene om å forberede så mye som mulig av dette:

1. Har vi JAVA på maskinene?
Det kan man lettest finne ut ved å gå til http://java.com. og klikke på linken . som heter "
Do I have Java?" Da starter en test som forteller deg om du har Java, og i tilfelle hvilken versjon som er installert. Hvis dette er OK går du til punkt 3 for å starte DSP, hvis det ikke finnes Java går du til punkt 2:

2. Installere JAVA (krever pålogging som administrator)
a) Automatisk installering er det enkleste: gå til http://java.com. og klikk på den store grønne knappen som heter "FREE JAVA DOWNLOAD" og følg instruksjonene. Noen ganger kan dette stoppe opp pga skolenettets sikkerhets-regler og i så fall må man gjøre en...
b) offline installering fra denne adressen: http://java.com/en/download/manual.jsp
klikk på den andre linjen der det står:
Windows XP/Vista/2000/2003 Offline. og velg "Lagre". Når hele filen er nedlastet kan man installere Java ved å dobbelklikke filen og følge veiviseren.

3 Installere DSP for lokal oppstart
- to muligheter - på skolens server eller på hver enkelt maskin.
Vi anbefaler at DSP-
programmet på forhånd legges enten
A) på skolens server - et fellesområde som alle elevene lett kan finne - gjerne med en snarvei som legges ut på alle elvenes skrivebord eller
B) på hver enkelt maskin på den lokale harddisken, gjerne med snarvei på skrivebordet

Hva som er fornuftig å velge er forskjellig fra skole til skole - på noen skoler er det strenge reguleringer som gjør at ingen får lov til å lese eller skrive fra lokal harddisk men bruker i stedet hvert sitt område på en server. Andre skoler har ikke felles intranett-server i det hele tatt, bare internett-løsninger for alt som er felles, og ellers laptop der lokal harddisk er tilgjengelig både for lærere og elever.

Nedlasting av DSP gjøres i begge tilfeller fra:
http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=311
Klikk på "Windows-versjonen av DSP02". og velg "Lagre til disk". (Har skolen linux eller mac finnes det også versjoner for dette). Man får da en mappe som er "pakket" i programmet zip. På de fleste maskiner er det enkelt å "pakke opp" filene ved å høyreklikke på mappen og velge "pakk ut alle". Etter at det er gjort kan man plassere mappen som nå heter DSPwindows hvor man vil jfr alternativ A eller B som nevnt over. Man starter DSP ved å klikke på filen som heter DSP02.bat. Dersom du vil ha en lettvint oppstart er det lurt å lage en snarvei til denne filen og plassere snarveien på skrivebordet. NB - husk å sjekke at dette også blir synlig på elevenes skrivebord. Prøv ut med pålogging som elev.

Online-muligheter: DSP-programmet kan også startes fra internett direkte slik som fra http://musikkverksted.no/musikk/ -klikk linken som heter "DSP". MEN dersom alle elevene gjør dette samtidig kan det føre til at internett-forbindelse blir veldig treg , særlig akkurat i oppstarten. Men dette fungerer fint når elevene kommer hjem og vil jobbe mer med lyd der.

4) Hvor skal elevene lagre musikken?
Elevene trenger å lagre komposisjonsmappene sine mens de arbeider, og dette kan fort ta ca. 60-70 MB pr. elev. Har elevene såpass lagringsplass på sine hjemmeområder? Dersom plassen er for begrenset for hver enkelt kan man enten lagre på C-område (hvis det er mulig og lovlig for en elev) eller opprette en egen mappe for DSP på fellesserveren der man sørger for at alle elevene har skrive-rettigheter. Dersom man jobber på et klassesett med laptop-maskiner og lagrer komposisjonene på den innebygde harddisken (område C:) så blir det viktig at hver elev husker nøyaktig hvilken maskin han eller hun jobbet på. :) Det er fint at skolens data-ansvarlig tenker igjennom hvordan man løser elevenes lagringsbehov før prosjektet begynner. Prøv at det fungerer med pålogging som en elev.

Rydde opp til slutt? Etter at man er helt ferdig ber vi elevene om å gjøre en "miks til disk" inne i DSP-programmet slik at det lages en enkelt lydfil av musikken. Dersom man vil frigjøre plass etter at prosjektet er over kan man be alle elvene om å ta vare på sine ferdigmiksede musikkfiler og deretter kan man velge å slette alle komposisjonsmappene (som inneholder kopier av alle enkelte smålyder som elevene brukte underveis i prossessen).

FLERE LENKER:

Installeringsmanual for DSP (omtrent det samme som står her):
http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=222#3

Nedlastingsside for DSP hos Notam:

http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=311

FAQ's DSP:
http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=225
Utfyllende læretekster fra Notam:

http://www.notam02.no/DSP2/index.php?seq=7

Hovedside for lydoku på musikkverksted.no