Maridalsveien 78, 0458 OSLO 
leder: Jon Halvor Bjørnseth 
tlf.: 2235 1020  mob. 48867467 
org.nr. 979 670 974
Finn oss på kartet
 E-POST-ADRESSE:
<her skulle du se Drivhusets epostadresse>


- Høsten 2007 – BÆRUM
Skolens egne lyder som materiale for lydutstilling og konsert.
Oversikt og huskeliste:

1. STARTVERKSTED med duoen Båndvidda høsten 07
# finne idéer
# fordele oppgaver
# Ta opp lyder
# lage profiler på nett
# dekorasjoner

2. Mellomperiode

3. FINALE - utstilling og konsert, våren 2008


KALENDER (pdf)


TIMEPLAN (pdf)

DATA-FORBEREDELSERGULLHAUG-LYDER (ZIP)

FINNE IDÉER - oppstartsmøte med alle
Her samles alle elevene, og lærerne som følger opp både musikk- og kunst-arbeidet pluss Isak og Jon Halvor fra Båndvidda. Vi diskuterer i fellesskap hva som er spesielt med akkurat denne skolen, og samler ideene i fire hovedtemaer til de fire lydboksene. Et tema kan være knyttet opp til ett bestemt sted eller rom på skolen, til en bestemt aktivitet eller begivenhet på skolen, til skolens historie eller til drømmer om hvordan fremtiden på skolen kommer til å bli.
FORDELE OPPGAVER
Temaene fordeles på fire grupper. Hver gruppe skal jobbe med både lyd og dekorasjon til én lydboks.

MUSIKK OG LYD:
TA OPP LYDER
Første punkt i verkstedsarbeidet er å skaffe et materiale å jobbe med. Båndvidda har med mobile lydopptakere og går på ekspedisjon sammen med gruppen for å finne de lydkildene som passer med det tema som er valgt. Elevene lager en opptakslogg der man skriver nummer på hver lydfil og hva den inneholder. Og når man kommer tilbake til data-rommet legges lydmaterialet ut på skolens server slik at alle elevene kan få tilgang til det.

KOMPONERE OG MIKSE
Deretter starter man programmene DSP og/ eller hurtigmikser for å begynne å lage sine egne mikser av lydmaterialet. Båndvidda gir en kort innføring i hvordan man kommer i gang, og særlig tydelig informasjon om hvordan og i hvilke mapper man skal lagre sine resultater. Elevene lærer å mikse ned resultatet til mp3-filer, men kan også beholde sine komposisjoner i DSP slik at det er mulig å gå tilbake og komponere videre i mellomperioden.

LAGE PROFIL OG LASTE OPP LYD
N
år elevene er ferdige med stykkene sine, laster vi dem opp på musikkverksted.no.
Alle elevene oppretter hver sin profil, som opptas i ”Lydokugjengen” på nettstedet.
Når elevene har lært å laste opp egne lyder og manøvrere inne på sidene, er det bare for hver enkelt å gå inn å laste opp flere og mer bearbeidete filer etter hvert. Her er det fritt fram i perioden mellom dag 1 og 2!

DEKORASJONER:
LyDoku-prosjektet bruker 4 lydinstallasjonsbokser som Isak og Jon Halvor tar med seg til skolen. Foran hver boks står en joystick som brukes til å kontrollere musikken som kommer ut av boksen. FRONTEN på boksene er en flate som skolen får ansvar for å dekorere . Tema og motiv for dekorasjonen av hver enkelt boks blir bestemt i diskusjonen på oppstartsverkstedet. Dekorasjonsgruppene jobber selvstendig ledet av skolens egne kunst- og formingslærere. Forslag til timeplan legger opp til at grupper som først jobber med dekorasjoner jobber med lyd senere og omvendt. Men noen skoler har allerede begynt å lage alternative timeplaner, og det kan vi bli enige med hver enkelt skole om. Til dekorgruppene kan vi ta med papplater som senere legges på lydboksene.
I tillegg til selve boksene er det er også fint å tenke dekor og kunstnerisk utsmykning på de stedene (enten det blir inne eller ute) der de fire lydboksene skal plasseres. Dette kan spesielt jobbes med i mellomperioden.

De fire lydboksene har en front som måler 85,5 X 63,3 cm (bredde x høyde). Båndvidda tar også med seg en egen stolpe som joysticken plasseres på ca. 40 cm foran lydboksen.2. MELLOMPERIODE:
I tiden mellom startverkstedet og finalen kan skolen arbeide videre på egen hånd både med komposisjoner og visuelt arbeid. Lærerne kan ha kontakt med Båndvidda pr. epost. Alt nytt lydmateriale som lages i mellomperioden må lastes opp til musikkverksted.no dersom Båndvidda skal ha muligheter til å bruke det på konsert og i utstilling.

3. FINALE lydutstilling + 3 store konserter (turnéplan for våren kommer fra Rikskonsertene)
Vi er åpne for å tilrettelegge timeplanen for dagen i samarbeid med den enkelte skole. Sammen med skolene lager vi en plan for hvordan elevene best kan organiseres slik at alle får oppleve både utstillingen og konserten.
På finaledagen vil dekorasjonene bli avfotografert og lastet opp til prosjektets sider på nett sammen med noen utvalgte dokumentarbilder med elever i aksjon.

FLERE LENKER:
Hovedside for lydoku på musikkverksted.no

Installeringsmanual for DSP (hvis det trengs):
http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=222#3

Nedlastingsside for DSP hos Notam:

http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=311

FAQ's DSP:
http://www.notam02.no/DSP2/index.php?page=225
Utfyllende læretekster fra Notam:

http://www.notam02.no/DSP2/index.php?seq=7

Bilde-galleri fra prosjekt LyDoku i skoleåret 2006/07 i Østensjø bydel, Oslo